Vragen en antwoorden

Over toestemming in de zorg

Over een online toestemmingsvoorziening

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze naar: zorgvoortoestemming@minvws.nl