Wie is verantwoordelijk voor ToegangVerleningService (TVS)?

TVS is straks een voorziening onder de Wet digitale overheid (Wdo). De verantwoordelijkheid voor de routeringsvoorziening TVS komt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te liggen. DICTU is de uitvoeringspartij die TVS ontwikkelt en beheert.