Wie is verantwoordelijk voor ToegangVerleningService (TVS)?

TVS is een voorziening onder de Wet digitale overheid (Wdo). De verantwoordelijkheid voor de routeringsvoorziening TVS ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). DICTU is de uitvoeringspartij die TVS heeft ontwikkeld en deze nu beheert.