Wet- en regelgeving

Er kan tegenwoordig veel digitaal, ook als het om zorg en gezondheid gaat. Dat betekent dat alle zorgpartijen zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van patiënten om moeten gaan.

Gegevens over gezondheid zijn per definitie privacygevoelig en voor de bescherming ervan worden extra hoge eisen gesteld. Daarom is de overheid betrokken bij maatregelen die digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk en veilig maken.