Wie is verantwoordelijk voor de routeringsdienst TVS?

De routeringsdienst TVS is een voorziening onder de Wet digitale overheid (Wdo). De verantwoordelijkheid voor de routeringsvoorziening TVS ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). DICTU is de uitvoeringspartij die de routeringsdienst TVS heeft ontwikkeld en deze nu beheert.