Wat is de ontwikkeling van erkende middelen?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken buigt zich momenteel over de criteria die gaan gelden voor erkende inlogmiddelen. Aan de hand daarvan kan - na bekrachtiging van de Wdo - een proces worden gestart voor het toetsen en erkennen van private inlogmiddelen.