Vervallen eigen inlogmogelijkheden voor het portaal?

De Wet digitale overheid regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om alleen erkende inlogmiddelen te gebruiken op het juiste betrouwbaarheidsniveau om toegang te geven tot hun online diensten. DigiD is het publieke middel onder de Wdo en is al beschikbaar. Op termijn worden mogelijk ook private inlogmiddelen erkend, als zij voldoen aan de (nog vast te stellen) criteria. Het gebruik van eigen inlogmiddelen is daarmee dan niet meer toegestaan.