Wordt van zorgaanbieders die in 2023 kunnen aansluiten op de routeringsdienst TVS verwacht dat zij tot die tijd wel al een DigiD-aansluiting realiseren?

Nee, dit wordt niet van partijen verwacht. Voor de Wet digitale overheid geldt een nog nader vast te stellen overgangstermijn. Het ministerie van VWS is nauw betrokken bij het vaststellen van deze overgangstermijnen en neemt daarbij de beschikbaarheid van de routeringsdienst TVS in acht.

Het ministerie van VWS verlangt niet van VIPP-partijen dat zij een aansluiting op DigiD realiseren voordat ze aangesloten kunnen worden op de routeringsdienst TVS. Het implementatieteam Digitale Toegang en de VIPP- partijen maken afspraken over hoe het aansluitproces eruit komt te zien, wanneer het kan starten en hoe lang het gaat duren.