Per welke datum moet de aansluiting op TVS uiterlijk zijn uitgevoerd?

Het gebruik van de routeringsvoorziening TVS is niet verplicht. Het gebruik inlogmiddelen op het juiste betrouwbaarheidsniveau is dat al wel (de AVG is immers reeds van kracht en de AP kan hierop handhaven). Met het bekrachtigen van de Wdo wordt ook het gebruik van erkende inlogmiddelen verplicht. Het blijft altijd een keuze van de zorgaanbieder zelf of hij een aansluiting hierop via de TVS realiseert of kiest voor een directe aansluiting.