Mijn instelling moet aan betrouwbaarheidsniveau hoog voldoen. Moeten wij met de ingang van de Wet digitale overheid (Wdo) meteen minimaal aan niveau substantieel voldoen? Of geldt er een overgangstermijn waarin 2-factor authenticatie voldoende is?

Voor zorgpartijen die aan de Wdo moeten voldoen gaat een overgangstermijn gelden. Echter, de betrouwbaarheidsniveaus van inloggen worden op dit moment al in de AVG vastgesteld. Medische gegevens vallen onder eIDAS betrouwbaarheidsniveau hoog. Er wordt gehandhaafd op het hoogst breed beschikbare betrouwbaarheidsniveau. Het advies is om nu minimaal betrouwbaarheidsniveau DigiD substantieel te hanteren.

Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus en erkende inlogmiddelen