Kan het nog zijn dat inhoud van de Wdo wijzigt en dat het handiger is te wachten tot alles rond is??

De Wet digitale overheid gaat niet meer wijzigen. Deze wordt ingevuld door onderliggende wet- en regelgeving (AMVB’s en ministeriële regelingen). Dit betekent dat het kader niet meer verandert: de zorg mag straks alleen nog maar erkende en toegewezen inlogmiddelen gebruiken. Wat precies verstaan wordt onder erkende inlogmiddelen wordt deels bepaald door de Europese verordening eIDAS en deels door nadere invulling van de Wdo zelf. Die laatste invulling is nog niet gereed. We weten dus nog niet precies welke middelen er straks toegelaten gaan worden. Wat wel zeker is, is dat het publieke inlogmiddel DigiD onder de Wdo.