Mogen patiënten na de inwerkingtreding van de Wdo per 1 juli 2023 alleen nog met erkende inlogmiddelen inloggen bij patiëntportalen?

De Wet digitale overheid stelt het verplicht om alle erkende inlogmiddelen te ontsluiten. Dat wil zeggen dat patiënten met elk erkend inlogmiddel moet kunnen inloggen. Na inwerkingtreding en de na de (nog te bepalen) overgangstermijn, zullen alle zorgaanbieders hieraan moeten voldoen.

Zorgaanbieders kunnen kiezen voor directe aansluitingen op elk van deze erkende inlogmiddelen. Het advies is echter om aan te sluiten op de routeringsvoorziening waarmee alle erkende inlogmiddelen in een keer beschikbaar zijn.