Als een leverancier niet zou meewerken, is het dan aan de leverancier om aan te tonen dat de door hen gebruikte inlog kwalitatief gelijkwaardig is aan DigiD (substantieel)?

DigiD is het publieke middel en zal onder de Wet digitale overheid verplicht worden voor zorginstellingen. Private inlogmiddelen moeten eerst erkend worden onder de Wet digitale overheid en zijn daarna ook verplicht. Andere inlogmiddelen zijn binnen de kaders van deze wet niet toegestaan. Dat betekent dat eventuele andere door de leverancier gebruikte inlogmiddelen niet volstaan.