Als de cliënt niet wil inloggen met DigiD, stopt het dan met de inzage?

Ja, zonder DigiD (of in de toekomst erkende inlogmiddelen) krijgt een patiënt geen toegang meer tot de medische gegevens.