Als de cliënt niet wil inloggen met DigiD, stopt het dan met de online inzage?

Ja, zonder DigiD (of in de toekomst erkende inlogmiddelen) krijgt een patiënt geen digitale toegang meer tot de medische gegevens.