Handreiking standaardhouderschap

Voor het gebruik en hergebruik van zorgdata is het belangrijk dat er goede standaarden zijn. Daarbij is de rol van een standaardhouder van groot belang. Wat houdt deze functie in en welke verantwoordelijkheden zijn er? Samen met het zorgveld heeft VWS een handreiking gemaakt met een schets van de rol van een standaardhouder. Het geeft beeld van een profiel, de minimale taakinvulling en de vrijheidsgraden die de standaardhouder heeft.