Digitale toegang: Eerste aansluitingen op TVS

DICTU heeft de eerste aanvraag voor een aansluiting op de pre-productie TVS ontvangen. Daarmee is een eerste serie van aansluitingen gestart waarmee leveranciers en de ketenpartners het aansluitproces volledig doorlopen en waar nodig optimaliseren. Vanaf september volgt een grootschaligere uitrol van de TVS. In samenwerking met koepelorganisaties, VIPP-programma's, leveranciers en zorgpartijen en de dienstverlenende partijen (DICTU en Logius) is hiervoor een aansluitkalender gemaakt die recht doet aan zowel de behoefte van partijen om zo snel mogelijk aan te sluiten als de capaciteit bij de ketenpartners om de aansluiting te realiseren.

Wilt u ook aansluiten op de TVS? Neem dan contact met op met Nictiz. Zij vormen het eerste aanspreekpunt.