EU AI act in de zorg

Vorige week vond de tweede verkenningssessie 'EU AI Act in de zorg' plaats bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vertegenwoordigers van verschillende ziekenhuizen, start-ups en andere zorgorganisaties kwamen bijeen om hun reacties te geven over de aanstaande EU AI Act.

Het doel?

  • Ervaringen en idee├źn delen om de regelgeving met betrekking tot AI in de zorg te verbeteren en hoe Regulatory Sandboxes (gecontroleerde AI-testomgevingen met flexibiliteit in restricties) voor de zorg kunnen worden ingezet.
  • Delen van inzichten over de mogelijke toepassing van Regulatory Sandboxes in de zorg op nationaal niveau, verkennen welke projecten waarde kunnen bieden voor de zorg en welke partijen daarbij een rol zouden moeten spelen.
  • Advies ontvangen welke en hoe stakeholders deze ontwikkelingen kunnen faciliteren en ondersteunen.

Tijdens de sessie kwam, onder andere, naar voren dat er significante obstakels zijn die het opschalen van passende inzet van AI in de zorg beperken. Een terugkerend onderwerp was het wantrouwen richting AI binnen de zorgsector over de betrouwbaarheid en de passende inzet van AI. Daarbij werd de hoop geuit dat de sandboxes zullen bijdragen aan meer vertrouwen doordat toezichthouders tijdens de ontwikkeling al meekijken. Ook werd de wens geuit dat de AI Act niet te beperkend zal zijn, en werd het belang van de rol van VWS benadrukt om te zorgen dat de noodzakelijke regulatory sandboxes op een effectieve en juiste manier worden geïmplementeerd.

Het was inspirerend om de diverse expertises en perspectieven van de deelnemers te horen, wat ons waardevolle inzichten geeft voor het vormgeven van de toekomstige inrichting van regulatory sandboxes in de zorg.