Technische briefing VWS aan Eerste Kamer

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Technische Briefing gegeven aan commissieleden van de Eerste Kamer. De aanleiding hiervoor was de Kamerbrief vervolg Landelijk Dekkend Netwerk zorgdata-infrastructuren van 22 januari 2024.

Tijdens de briefing is, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, de huidige problematiek rondom gegevensuitwisseling in de zorg toegelicht. Vervolgens is besproken hoe VWS vanuit de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel en de voorgestelde koers een Landelijk Dekkend Netwerk van infrastructuren wil realiseren. Na de briefing was er de gelegenheid om vragen van de Kamerleden te beantwoorden. De Kamerleden gaven VWS nog expliciet als aandachtspunt mee om in de ontwikkeling rekening te houden met burgers die weinig digitale vaardigheden hebben.