Gepubliceerd: Digitale gegevensuitwisseling en ICT-infrastructuur in het zorgdomein (rapport)

Wat kost standaardisatie en realisatie van infrastructurele voorzieningen voor elektronische gegevensuitwisseling? Om daar een breder en beter beeld van te krijgen, heeft VWS aan KPMG gevraagd een eerste schets te geven van onderdelen en schatting van kostenomvang.

Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor verdere specificatie en beleid, mede in het licht van de ambitie in het Coalitieakkoord, waar wordt genoemd dat gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd en er gekeken wordt naar de meest doelmatige modaliteit.