Denk mee over concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Van 3 juni tot en met 14 juli 2022 kan iedereen meedenken over en reageren op het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de reacties kan het ministerie het concept-besluit verder verbeteren. Het Begiz heeft gevolgen voor huisartsen en apothekers. Ook werkt dit concept-besluit een certificeringsstelsel uit voor informatietechnologieproducten en -diensten.

Het Begiz is een nadere uitwerking van de wet (nu nog wetsvoorstel) Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het doel van de Wegiz: de juiste gegevens op de juiste plek op het juiste moment. De komende jaren volgen er meer besluiten als uitwerking van de Wegiz.

Gevolgen Begiz voor huisartsen en apothekers

Het Begiz regelt de aanwijzing van de eerste gegevensuitwisseling onder de Wegiz: het verplicht elektronisch versturen van een recept door de huisarts aan terhandstellers van geneesmiddelen (apothekers en apotheekhoudende huisartsen). Het elektronisch versturen van recepten draagt bij aan het voorkomen van medicatiefouten. Zorgverleners kunnen op dit moment niet altijd beschikken over een compleet en actueel overzicht van de medicatie die hun cliënten gebruiken. Daardoor ontstaan risico’s op vermijdbare fouten met het voorschrijven en toedienen van medicatie. Het gevolg is jaarlijks ruim 25.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen en zo’n 1.000 vermijdbare slachtoffers.

In het Begiz staat dat huisartsen verplicht zijn de recepten elektronisch te versturen naar terhandstellers. Dit is een zogeheten spoor 1-aanwijzing onder de Wegiz. Daarbij wordt alleen verplicht dat een gegevensuitwisseling elektronisch verloopt, dus niet meer op papier, cd-rom of via fax. In een later stadium komt er voor het versturen van recepten een spoor 2-aanwijzing. Dat houdt in dat eisen worden gesteld aan hóe de elektronische uitwisseling gebeurt (dat wil zeggen: eisen aan taal en techniek). Om de medicatieveiligheid te verbeteren, wordt op termijn ook de uitwisseling van andere medicatiegegevens via een spoor 2-aanwijzingen bij wet geregeld.

Certificeringsstelsel

In de Wegiz staat dat voor het uitwisselen van gegevens in de zorg gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten moeten worden gebruikt. Alleen betrouwbare certificerende instellingen – die voldoen aan de wettelijke eisen – mogen certificaten afgeven. Daarmee wordt bereikt dat zorgaanbieders erop kunnen vertrouwen dat de gecertificeerde informatietechnologieproducten en -diensten voldoen aan de wet en dat hun systemen goed kunnen communiceren met systemen van andere zorgaanbieders. Het Begiz werkt dit certificeringsstelsel uit en gaat gelden voor alle gegevensuitwisselingen onder de Wegiz in spoor 2.

Reageren op het Begiz

Ideeën, suggesties en opmerkingen over het concept-Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz) kun je van 3 juni tot en met 14 juli 2022 geven op www.internetconsultatie.nl/begiz

Uitleg Wegiz

In deze video geeft Ron Roozendaal uitleg over de Wegiz. Roozendaal is voormalig directeur Directie Informatiebeleid bij VWS.