Zorgaanbieders en ICT-leveranciers op online evenement ‘Digitale Toegang in de Zorg’

Op 23 november 2021 organiseerden het ministerie van VWS en Nictiz het online evenement ‘Digitale toegang in de zorg’. Het belang van veilig inloggen bij patiëntomgevingen stond deze dag centraal. Zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers konden luisteren naar en deelnemen aan verschillende gesprekken over dit onderwerp. Daarbij was zowel aandacht voor beleid als de uitvoering.

Het evenement werd georganiseerd om aandacht te (blijven) vragen voor het belang van veilige digitale toegang. Nu we in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het daarbij om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. VWS en Nictiz ondersteunen het zorgveld om de stap naar een veilige digitale toegang te zetten, waaronder met een implementatieteam.

Van beleid tot uitvoering

Dagvoorzitter Sabine Uitslag ging met diverse vertegenwoordigers uit het zorgveld in gesprek. Naast VWS Directeur Informatiebeleid Ron Roozendaal en Nictiz Manager advies & innovatie Conchita Kleijweg, waren ook verschillende koepels, zorgaanbieders en ICT-leveranciers vertegenwoordigd. Luisteraars kregen zo een inkijkje in de ontwikkelingen rondom digitalisering in de zorg, het belang om patiënten veilige digitale toegang te bieden tot hun gegevens en de eisen die daaraan worden gesteld. Daarnaast hoorden ze ook de ervaringen van een aantal zorgaanbieders en leveranciers die ervaring hebben met de implementatie van de juiste inlogmiddelen, al dan niet via TVS.

In zogeheten ‘break-out sessies’ vond verdieping plaats op verschillende aspecten van veilige digitale toegang, waaronder de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet digitale overheid, de ToegangVerleningService (TVS), digitaal machtigen, assessments, veilig inloggen via een PGO en communicatie aan patiënten.

Implementatieteam

Algemene conclusie van de dag: het belang van veilige digitale toegang is duidelijk en wordt door iedereen ook onderkend. Tegelijk leven er nog wel vragen over de uitvoering waardoor niet iedereen al uit de startblokken is: wat moet ik doen? Wanneer wordt dit actueel? Hoe sluit ik aan op TVS? Hoe informeer ik mijn patiënten? Juist om die vragen te helpen beantwoorden is het implementatieteam beschikbaar. U kunt op twee manieren aan de slag:

  • Zelf starten: kijk op www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang voor meer informatie en links naar relevante documentatie waaronder factsheets en de communicatietoolkit. Mocht u gedurende het traject alsnog vragen krijgen, neem dan ook gerust contact met ons op!

    Starten met ondersteuning: wilt u aan de slag maar komt u liever eerst met ons in contact? Mail ons dan via e-ID@nictiz.nl!
     
  • Terugkijken evenement en meer informatie
    U kunt het evenement tot 23 december 2021 terugkijken op www.digitaletoegangindezorg.nl. Het enige wat u hoeft te doen om toegang te krijgen is uw mailadres invoeren.