Nieuwsbrief Gegevensuitwisseling #21 is verschenen

Het moment waarop de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wegiz in openbare behandeling neemt, komt dichterbij. Het wetsvoorstel is al in mei naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft er daarna ruim 350 vragen over gesteld. Sinds vandaag liggen alle antwoorden in de Tweede Kamer om behandeld te worden door de Kamerleden. In het eerste bericht in deze nieuwsbrief leest u over het vervolg daarop.

Ook de Meerjarenagenda Wegiz ligt ter informatie in de Tweede Kamer. De agenda is een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. In het tweede bericht vertelt Herbert Fetter over het belang en de recente actualisatie van de Meerjarenagenda.

Daarnaast onder andere in de nieuwsbrief van oktober: onze nieuwe programmamanager stelt zich voor, links naar blogs en podcasts over gegevensuitwisseling in de zorg en twee medici van het Amsterdam UMC houden een pleidooi voor de Wegiz en om zorgverleners het voortouw te laten nemen.

Hebt u tips en suggesties voor onze nieuwsbrief? Een dringende vraag of opmerking? Laat het ons weten via gegevensuitwisseling@minvws.nl. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 november.