Registratie in het UZI-register: noodzakelijk voor veilig inloggen

Bent u al geregistreerd in het Unieke Zorgverlener Identificatie register (kortweg UZI-register)? Dit register maakt de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk. Registratie is niet verplicht, maar wordt komende tijd wel extra van belang. Dit heeft te maken met hogere eisen die worden gesteld aan de wijze waarop patiënten kunnen inloggen en toegang krijgen tot hun medische gegevens. Op deze pagina leggen wij het verder uit en adviseren wij u wat te doen.

Waarom registratie nu (extra) van belang is)

Nu we ook in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. De overheid stelt daarom stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten. Zo zijn medische gegevens goed beschermd.

Zo regelt u uw UZI-registratie vandaag nog!