Registratie UZI-register noodzakelijk voor veilig inloggen

Bent u al geregistreerd in het Unieke Zorgverlener Identificatie register (kortweg UZI-register)? Dit register maakt de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk. Registratie is niet verplicht, maar wordt komende tijd wel extra van belang. Dit heeft te maken met hogere eisen die worden gesteld aan de wijze waarop patiënten kunnen inloggen en toegang krijgen tot hun medische gegevens. Op deze pagina leggen wij het verder uit en adviseren wij u wat te doen.

Waarom is registratie in het UZI-register nu (extra) van belang?

Nu we ook in de zorg steeds meer online doen, wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. De overheid stelt daarom stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten. Zo zijn medische gegevens goed beschermd.

Uw leverancier treft de voorbereidingen om aanpassingen te doen in de systemen die u gebruikt, zodat u aan de nieuwe richtlijnen voldoet en daar ook aan kunt blijven voldoen. Concreet voorbeeld hierbij is het realiseren van een aansluiting op DigiD als inlogmiddel en een machtigingsvoorziening. Hierbij heeft uw ICT-leverancier op een aantal punten uw hulp nodig. Eén daarvan is een verificatie dat uw praktijk het BSN van patiënten mag verwerken. Met een registratie in het UZI-register kan uw leverancier (tijdig) de juiste voorbereidingen treffen.

Regel het direct

Het is dus belangrijk dat u nagaat of u bent opgenomen in het UZI-register. Als u beschikt over een UZI-abonneenummer, UZI-pas en/of UZI-certificaat, dan bent u geregistreerd en hoeft u niks te doen. Twijfelt u? Vraag dit dan na via info@uziregister.nl.

Nog niet geregistreerd? Dan kunt u dat vandaag nog in orde maken! Daarmee waarborgt u dat uw ICT-leverancier de voorbereidingen kan treffen en u tijdig over DigiD beschikt als erkend inlogmiddel. Zo zetten we samen een belangrijke stap om patiënten op veilige wijze toegang te bieden tot hun medische gegevens.

Zo regelt u snel en eenvoudig uw UZI-registratie

Meer informatie of vragen

Kijk op uzi-register.nl voor meer informatie. Heeft u een vraag over het registreren? Mail dan naar info@uziregister.nl.
Voor andere vragen kunt u gebruikmaken van de contactgegevens.