ToegangVerleningService voor erkend inloggen beschikbaar voor zorgaanbieders

De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de ToegangVerleningService (TVS), is in gebruik genomen. In een intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius, is de TVS aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn. Met als resultaat een schaalbare en stabiel functionerende routeringsvoorziening, die fungeert als koppeling naar alle (toekomstige) erkende inlogmiddelen, waaronder DigiD, private inlogmiddelen, Europese inlogmiddelen en een machtigingsvoorziening (in ontwikkeling).

Aansluitkalender

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programma ondersteunt alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS. In overleg met onder andere VIPP-programma’s en koepelorganisaties is hiervoor een aansluitkalender opgesteld.

Komende periode ligt de focus op het begeleiden van partijen die bijvoorbeeld afspraken hebben gemaakt over het aansluiten op DigiD (zoals deelnemers aan VIPP-regelingen) of met een groot volume aan unieke authenticaties op hun online platform (zoals academische ziekenhuizen of leveranciers met cloudoplossingen voor bijv huisartsen). Ook partijen voor wie het beperkende gevolgen heeft als een DigiD-aansluiting ontbreekt, krijgen in deze periode gelegenheid om aan te sluiten op de TVS.

Informatiebijeenkomsten

Parallel daaraan staat het aansluitteam klaar om ook andere zorgaanbieders en hun leveranciers alvast voor te bereiden op het aansluiten op de TVS. Op 25 november en 2 december zijn er (online) informatiesessies voor beide doelgroepen, waarin wordt stilgestaan bij de TVS, het aansluitproces en een aantal belangrijke aspecten daaruit, zoals certificaten en assessments. U kunt zich aanmelden voor deze informatiesessie en ontvangt t.z.t. de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder over de TVS, het programma en het aansluitproces. Vragen kunt u stellen via e-id@nictiz.nl.