Wat houdt het Actieplan in?

In het Actieplan wordt toegelicht hoe VWS in de komende jaren regie neemt op de geobserveerde knelpunten. Het is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 1. Het gezondheidsinformatiestelsel
  VWS faciliteert, door verbetering van onderlinge informatievoorziening, communicatie en vertrouwen, de structurele samenwerking tussen ICT-leveranciers, zorgaanbieders, VWS en andere stakeholders. Zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau.
   
 2. De vraagkant
  Ter versterking van de positie van zorgaanbieders aan de vraagkant, zal VWS inzetten op het verbeteren van ICT- en inkoopkennis door middel van een opleidingsprogramma en het stimuleren van (cross)sectorale samenwerking. VWS faciliteert ook de inrichting van een catalogus ter vergelijking van ICT-systemen om gefundeerde inkoopbeslissingen te bevorderen.
   
 3. De aanbodkant
  Aan de aanbodkant zet VWS in op het vastleggen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ICT-leveranciers. Zo is er opdracht gegeven voor een (juridisch) onderzoek naar de mogelijke verantwoording van winsten. Bovendien streeft VWS naar het maken van (zelf)bindende afspraken (in de vorm van een gedragscode of convenant) met alle partijen in de zorg-ICT-markt over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
   
 4. ICT-systemen
  Tot slot streeft VWS ernaar om elektronische gegevensuitwisseling te bevorderen door middel van technische en wettelijke eisen aan ICT-systemen. Zo heeft VWS opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een landelijk dekkend netwerk en lopen er al meerdere programma’s op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling (bijv. Wegiz, EHDS, ZIB-transitie).