‘Die wet is gewoon nodig'

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Jeroen van der Meulen

Jeroen van der Meulen

Informatiemanager Noordwest Ziekenhuisgroep

Als informatiemanager is Jeroen van der Meulen een soort koppelaar. Hij koppelt de informatiebehoefte van artsen en verpleegkundigen aan digitale oplossingen. De afgelopen 9,5 jaar heeft hij bij de Noordwest Ziekenhuisgroep tientallen projecten gedaan. Voor hem is het overduidelijk: de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is gewoon nodig. ‘Als we dat als zorg niet zelf voor elkaar krijgen, moet er een stok achter de deur komen. Want elektronische uitwisseling van patiëntgegevens is noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden.’

Vertrouwen

‘Het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens scheelt niet alleen tijd en dus kosten, maar ook dubbele onderzoeken en dus kosten. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat organisaties, nu meer dan vroeger, bereid zijn om gebruik te maken van materiaal uit andere organisaties, zoals hartfilmpjes en MRI-scans. Ze hebben meer vertrouwen in elkaar.’ Jeroen vertelt over een van zijn projecten, Hospital at home, een samenwerking tussen de Noordwest Ziekenhuisgroep en thuiszorgorganisatie De Omring.

Ziekenhuiszorg thuis

‘Een onderdeel van Hospital at home is een project voor patiënten met een ontsteking van het endocard (hartvlies). Voorheen lagen zij gemiddeld zes weken lang in het ziekenhuis, omdat ze al die tijd een infuus met antibiotica nodig hebben. Zo’n lange periode heeft allerlei nadelen, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis. Met Hospital at home gaat de patiënt met endocarditis na twee weken ziekenhuis naar huis. Het infuus met antibiotica krijgt de patiënt thuis van de thuiszorgmedewerker, onder begeleiding van het ziekenhuis. De patiënt herstelt thuis beter en loopt minder risico op infecties, vooral oudere patiënten.’ Ziekenhuiszorg thuis, dat past precies binnen de visie van Noordwest om zorg dichtbij te leveren waar het kan.

Daarnaast startte het ziekenhuis begin juni met een pilot om patiënten met hartfalen eerder naar huis te laten gaan dan gebruikelijk, namelijk voordat de medicatie al helemaal is ingesteld. ‘Zie het als een interne overplaatsing naar een virtuele afdeling en het bed staat toevallig thuis. De verpleegkundig specialist van Noordwest en het Team technisch handelen van De Omring verzorgen de patiënt samen. Maar wel thuis. Dat is spannend. Hoe weet je van elkaar dat je de patiënt op het juiste moment de juiste hoeveelheid medicatie geeft?’

Drie keer registreren

Op dit moment is de enige manier om dat te weten: drie keer registeren. ‘Bij de patiënt thuis, in het systeem van de ene organisatie en in het systeem van de andere organisatie. Onze systemen kunnen dit nog niet met elkaar uitwisselen, dus dat is veel overtypwerk. In de pilot willen we ontdekken hoe dat efficiënter kan. En natuurlijk hopen we inzicht te krijgen in andere zaken. Hoe borgen we dat de thuiszorg de juiste medicatieopdrachten krijgt, de juiste acties onderneemt en dat het ziekenhuis de juiste terugkoppeling krijgt? Procesmatig hebben we dat helemaal uitgewerkt, maar in de informatievoorziening zijn we beperkt. We kunnen technisch niet snel en eenduidig overdragen, omdat de transfer van ziekenhuis naar huis niet hetzelfde is als bestaande transfers, bijvoorbeeld van de ene afdeling naar de andere. Of van ziekenhuis naar een verzorgingshuis. De informatiestroom is anders.’

Stimulans

‘Die informatiestromen, daar helpt de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg ons straks zeker bij. De wet wordt namelijk een belangrijke stimulans voor leveranciers van elektronische patiënten- en cliëntendossiers om aanpassingen in hun producten door te voeren die gegevensuitwisseling faciliteren. Daarnaast wordt de wet de basis om te komen tot breed gedragen standaarden voor de uit te wisselen informatie.’