'Het ministerie is een compleet andere wereld'

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Isar Wulffaert

Isar Wulffaert

Waarnemend huisarts

Als waarnemend huisarts heeft Isar Wulffaert dagelijks last van systemen die niet met elkaar communiceren, waardoor het achterhalen van essentiële informatie onnodig veel tijd kost of onmogelijk is. Zijn praktijkervaring is precies de reden dat hij een aantal maanden deel uitmaakte van het team Gegevensuitwisseling. ‘Het ministerie is een compleet andere wereld. We moeten elkaar leren begrijpen om dit zo snel mogelijk op te lossen.’

‘De basisvoorwaarden om de beste zorg te kunnen leveren zijn voldoende tijd, passende informatie en voortdurend innoveren. (Huis)artsen hebben aan alle drie tekort en daar wil ik iets aan veranderen. Dat doe ik door bruggen te bouwen vanuit verschillende projecten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, leveranciers, actiegroepen en nu ook bij VWS’.

Spin in web van data

‘De huisarts is de spin in het web van alle data van de patiënt. Tenminste, dat is de bedoeling. Stel dat een patiënt erge buikpijn heeft waarvoor hij overdag naar zijn huisarts gaat. ’s Avonds wordt de pijn zo erg dat hij naar de huisartsenpost (HAP) gaat en van daaruit naar de spoedeisende hulp (SEH). De huisarts op de HAP kan niet altijd bij de data van de dagpraktijk. De SEH-arts kan sowieso niet bij de data uit het huisartsinformatiesysteem (HIS) en krijgt de overdracht van de HAP op een onoverzichtelijke stapel printjes. Soms ook digitaal, maar deze data integreert niet in het ziekenhuisinformatiesysteem.

HIS

Vervolgens krijgt de eigen huisarts vanuit de HAP, de SEH en eventueel de ziekenhuisafdeling drie verschillende digitale berichten over de buikpijn van die patiënt. Maar die berichten integreren niet in het HIS. Dat geldt voor alle inkomende digitale berichten in het HIS, zoals ontslagbrieven en uitslagen van aanvullend onderzoek. Een huisarts is dus uren per week bezig met het koppelen van al die losse berichten. Eenmaal gekoppeld, staat het bericht nog steeds niet overzichtelijk in het HIS en is het dus niet direct zichtbaar of kost het veel tijd het bericht apart te openen.’

Ideale situatie

‘Als waarnemer val ik overdag in bij veel verschillende huisartsenpraktijken door het land. Daarnaast neem ik diensten over op verschillende HAP’s in de avonden, nachten en weekenden. Tot nu toe heb ik nergens de ideale situatie gezien. Idealiter is informatie gestandaardiseerd, gecodeerd en vrij uitwisselbaar voor zorgverleners. Dan pas kun je gebruikmaken van beslisondersteuning, big data en wetenschappelijk onderzoek om de beste zorg te leveren.’

Aannames

‘Sinds december werk ik een aantal uur per week bij de directie Informatiebeleid van VWS, met name bij het team Gegevensuitwisseling als tegendenker, verbinder en adviseur. Het ministerie is een compleet andere wereld dan de patiëntenzorg. Ik merk dat beleidsmakers niet altijd weten hoe het in de praktijk gaat. Dat kan ook niet, maar daardoor doen ze aannames die soms echt onjuist zijn. Andersom worden in het veld ook (onjuiste) aannames gedaan, bijvoorbeeld wat wel of niet onder de verantwoordelijkheid van VWS valt. We moeten elkaar leren begrijpen om dit zo snel mogelijk op te lossen.’

Januari 2020