‘Honderd keer superieur aan de fax’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Saxenburgh

Ambulancebroeder Saxenburgh

In het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg hebben ze het als een van de weinige in Nederland al voor elkaar: de gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH gaat digitaal. De Saxenburgh Groep, waar het ziekenhuis onderdeel van is, en Ambulance IJsselland delen hun ervaringen graag. Op een stralende maandagochtend geeft een team betrokkenen een presentatie én demonstratie aan collega’s van VWS en Nictiz.

Hij kan er kort over zijn: ‘Dit is honderd keer superieur aan de fax’, zegt Mark-Jörg Meijer, arts op de spoedeisende hulp (SEH) van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Hoe het werkt? Meijer: ‘De gegevens worden meteen in ambulance vastgelegd en naar de SEH verzonden. Dat zijn veel minder momenten waarop de overdracht fout kan gaan.’

Hartfilmpjes direct inzichtelijk

Inge Arendshorst, coördinator Informatisering bij de Saxenburgh Groep, vertelt hoe de nieuwe, digitale situatie nu is. ‘Bij een ambulancerit staat op de SEH de aanmelding van de patiënt meteen in het systeem. De overdrachtinformatie is ook direct beschikbaar in het systeem en metingen als bloeddruk en saturatie zijn inzichtelijk, net als hartfilmpjes en digitale foto’s.’ Na een paar maanden en zo’n 1.700 ambulanceritten verder is de conclusie dat er vooral veel voordelen zijn. ‘De informatie is vóór aankomst van de patiënt beschikbaar bij de SEH, de overdrachtgegevens zijn altijd beschikbaar in ons systeem, we hebben een totaaloverzicht aan metingen en ecg’s, de overdracht is efficiënt en overtypen is overbodig, waardoor eventuele fouten worden voorkomen.’ Kortom, de controle op de inhoud van de overdracht is beter geborgd.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Saxenburgh Groep

VLNR | Sebastiaan Speek (Ambulance IJsselland), Roel Pothof en Inge Arendshorst (Saxenburgh Groep), Robert-Jan Besselink en Etienne Schoenmakers (VWS-team Gegevensuitwisseling), Gert Koelewijn (Nictiz), Anouk van den Broek (ministerie van VWS), ambulancemedewerkers Arjen van der Honing en Gea Assen

Bekende of nieuwe patiënt

Stel, een inwoner van Hardenberg heeft 112 gebeld. Een ambulance van Ambulance IJsselland kan er het snelst zijn, dus zet de meldkamer die in. Daar aangekomen gaat de verpleegkundige met de patiënt aan de slag. De chauffeur checkt in de ambulance, mits daar tijd voor is, het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Als het BSN niet is vast te stellen, kan het proces toch doorgaan; dan wordt een nieuwe patiënt in het systeem vastgelegd. Als later blijkt dat de patiënt al in het systeem van het ziekenhuis stond, worden zijn gegevens samengevoegd. Arendshorst: ‘Ons systeem geeft een groen icoontje bij een bekende patiënt, geel is een nieuwe patiënt die waarschijnlijk al in ons systeem staat, grijs is een onbekende patiënt. Dit zijn voor de SEH extra hulpmiddelen om te checken op patiëntgegevens.’

Digitale BSN-check

Sebastiaan Speek, ict-medewerker bij Ambulance IJsselland, demonstreert de BSN-check met het paspoort van Roel Pothof, de koppelingenexpert van de Saxenburgh Groep die voor de gelegenheid proefpersoon is. Speek: ‘Het checken van paspoort en identiteitskaart gaat snel. Een speciale app (die overigens niet verkrijgbaar is in de appstore) ‘scant’ de chip en stuurt de gegevens van het paspoort of de ID-kaart direct door naar de laptop met UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) in de ambulance.

De app wist alle gegevens meteen van de telefoon. Is er alleen een rijbewijs voorhanden? Dan wordt dat gescand, naar de laptop gestuurd en ook van de telefoon gewist. Zo sturen we bijvoorbeeld na een ongeluk ook een foto van de kreukelzone van de auto mee. Dit kan belangrijke informatie zijn voor de SEH. De foto wordt verkleind en versleuteld verstuurd en is daarna ook direct van de telefoon.’

Scholing essentieel

Speek demonstreert ook de monitor voor de metingen (bloeddruk, temperatuur, enzovoorts) en het hartfilmpje. Met een druk op de knop gaan de gegevens van de ambulance naar de SEH. Voor de demon-stratie zien wij op het scherm de status van de proefpersoon. ‘In de drukte van een spoedgeval wordt die druk op de knop om te verzenden nog wel eens vergeten’, zegt Meijer. ‘Dit is ook echt een andere manier van werken. Bij zo’n traject is het belangrijk om het ambulancepersoneel er vanaf het begin bij te betrekken. Leg goed uit wat de meerwaarde is.’ Ze zijn het er allemaal over eens dat scholing, van zowel ambulancemedewerkers als SEH-medewerkers, essentieel is.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Saxenburgh Groep

Mark-Jörg Meijer, arts op de spoedeisende hulp van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Feedback

Natuurlijk kreeg het ziekenhuis ook te maken met kinderziektes, zoals een aantal bugs in het systeem. En er zijn nog wensen voor de toekomst. Mark-Jörg Meijer, SEH-arts Saxenburgh Groep: ‘We willen bijvoorbeeld graag digitaal feedback geven aan de ambulance. Dat is nog niet mogelijk, dus dat doe ik telefonisch, maar dat zijn alleen de moppertelefoontjes. Ik wil ook feedback geven over wat er wél goed gaat. Daar worden we met elkaar in de keten beter van.’

Mei 2019