Effectenverkenning - Gegevensuitwisseling Diabeteszorg Type 2

Dit document is opgesteld om de besluitvorming over de actualisatie van de Meerjarenagenda Wegiz in 2021 te ondersteunen. Het ministerie van VWS heeft de gegevensuitwisseling Diabeteszorg aangedragen door als potentiële 'use case' voor de Meerjarenagenda (MJA). De scope is de eerstelijnszorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is.