Onderzoek naar de prioriteitstelling en aansluitbaarheid van zorgsectoren bij Z-CERT

Dit rapport bevat de uitkomsten van een ICTU-onderzoek naar de prioriteitstelling en volgorde om zorgsectoren beheerst aan te kunnen aansluiten bij Z-CERT. De opdracht komt mede voort uit de motie Ellemeet en Kamervragen over het aansluiten van alle zorginstellingen op Z-CERT. Het rapport geeft ook aanbevelingen voor een verder invulling van het '4B- informatiebeveiligingsbeleid' van VWS: bewust worden, beschermen, bewaken en blussen. Het rapport is primair bedoeld voor beleidsmakers bij VWS en koepel- en brancheorganisaties in de zorg.