Op weg naar de Wegiz | Wat u moet weten over de volwassenheidsscan (VHS)

Hoe zorg je ervoor dat een wet die in voorbereiding is, praktisch uitvoerbaar wordt – en meerwaarde krijgt? Het is een toetssteen die helpt om de Wegiz te onderbouwen. Met de VHS wordt duidelijk in hoeverre zorgaanbieders klaar zijn om een elektronische gegevensuitwisseling in te voeren in hun organisatie. Deze flyer gaat over de validatie van de VHS.