Herziening eisen voor veilige mail en chatapplicaties

Aan het begin van 2024 start NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) met de herziening van de eisen voor veilige e-mail en chatapplicaties (NTA 7516:2019). Het gaat hier om de uitwisseling van ad hoc-berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. Een nieuw op te richten werkgroep, waaraan ook jij kunt deelnemen, gaat hier vanaf 2024 mee aan de slag.

Inhoud NEN-norm

De NEN-norm is een set aan afspraken die Nederlandse organisaties maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten en diensten. In dit geval beschrijft NEN 7516 deel 1 de eisen waaraan e-mails met persoonlijke gezondheidsinformatie moeten voldoen. NEN 7516 deel 2 beschrijft de eisen aan chats met persoonlijke gezondheidsinformatie.

Waarom een herziening?

Het is nog steeds van groot belang dat partijen die ad hoc berichten uitwisselen met persoonlijke gezondheidsgegevens dit doen met gebruiksvriendelijke en gecertificeerde e-mail en chatproducten. Gezien de vele technologische ontwikkelingen sinds 2019, maar ook de huidige actuele uitdagingen (bijvoorbeeld geavanceerdere vormen van cybercriminaliteit) is het van belang dat de huidige NTA 7516 (deel 1 en 2) wordt herzien. Deze wordt omgezet in een NEN-norm voor Veilige mail en chatapplicaties.

Uitnodiging voor de werkgroep

De nieuwe NEN 7516 deel 1 en deel 2 worden gerealiseerd door de werkgroep ‘Herziening NTA 7516 Veilige mail en chatapplicaties’. Ben jij belanghebbende én geïnteresseerd in deelname aan deze werkgroep? Dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan, tot 1 december 2023, door een mail te sturen aan egiz@nen.nl.

De eerste werkgroepvergadering vindt begin 2024 plaats, bij NEN in Delft. Een datum wordt zo snel mogelijk na 1 december gecommuniceerd. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze werkgroep.