1e gegevensuitwisseling onder Wegiz verplicht: Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller

De eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) verplicht wordt, is afgelopen week in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om de gegevensuitwisseling ‘Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’ (VRHT), onderdeel van de gegevensuitwisseling ‘medicatieoverdracht’.

De ‘terhandsteller’ is in de meeste gevallen de apotheek. Dit betekent dat huisartsen en apothekers vanaf 1 januari 2024 wettelijk verplicht zijn om recepten (medicatieafspraken) elektronisch uit te wisselen.

Wegiz

De Wegiz die dit jaar op 1 juli in werking is getreden, gaat over de ‘juiste informatie op de het juiste moment op de juiste plek’ zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. De Wegiz is een kaderwet. Dit betekent dat deze wet met aanvullende regels wordt uitgewerkt. Deze aanvullende regels bepalen welke gegevensuitwisselingen elektronisch moeten plaatsvinden en vanaf wanneer. Deze regels worden vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur (AMvB).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Loes van der Meer

AMvB VRHT

De AMvB VRHT bestaat uit 2 delen, die zorgaanbieders verplichten tot:

  1. het elektronisch versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (VRHT): deze verplichting treedt per 1 januari 2024 in werking;
  2. het beschikbaar stellen van de medicatieafspraak (het recept) door de huisartspraktijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): deze verplichting treedt op een later moment in werking zodat de huisartspraktijken die nog geen PGO-aansluiting hebben (3%), voldoende tijd hebben om alsnog de PGO-aansluiting te realiseren.

Meerjarenagenda

Het Ministerie van VWS heeft samen met het veld (vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg) een Meerjarenagenda opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende jaren prioriteit hebben. Deze eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz verplicht wordt, is een belangrijke stap die ervoor zorgt dat elke patiënt een actueel en compleet medicatieoverzicht heeft.