Tweede schriftelijke vragenronde over Wegiz voor Eerste Kamer

Voordat de Eerste Kamer beslist of het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) een wet wordt, komt er nog een schriftelijke vragenronde. De Kamerleden hebben tot 21 februari 2023 de tijd om hun vragen aan te leveren. Minister Kuipers beantwoordt ze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken. De Eerste Kamer buigt zich vervolgens over de antwoorden en de Kamerleden besluiten dan of ze over het wetsvoorstel willen debatteren of dat ze er meteen over stemmen.

Zodra de datum bekend is waarop de Eerste Kamer weer over de Wegiz vergadert, wordt die gepubliceerd op de site van de Eerste Kamer. Daar staat bijvoorbeeld ook informatie over het proces tot nu toe en de stand van zaken van de Wegiz

Ook op onze website maken we het bekend zodra er een vergaderdatum is vastgesteld.

EHDS

Bij deze (tweede) schriftelijke vragenronde worden ook vragen over de European Health Data Space (EHDS) meegenomen, omdat de Eerste Kamer de samenhang tussen de Wegiz en EHDS wil begrijpen.

Eerste vragenronde

Kuipers beantwoordde vorige maand de eerste ronde schriftelijke Kamervragen. Die vragen gingen onder meer over het proces om te komen tot gegevensuitwisselingen (de Meerjarenagenda Wegiz), de overeenkomsten en verschillen tussen de Wegiz en de EHDS, de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), privacy, generieke functies en infrastructuur.

De vragen en antwoorden uit de eerste schriftelijke ronde vind je hier.