Gepubliceerd: Handreiking (inter)nationale standaarden digitale uitwisseling laboratoriumgegevens

De elektronische uitwisseling van gegevens tussen aanvragers en uitvoerders van laboratoriumonderzoek komt maar moeizaam tot stand. Terwijl de urgentie hoog is. Ook staan de tarieven voor laboratoriumonderzoek sterk onder druk. Op verschillende plekken in Nederland is men daarom op zoek naar efficiency en schaalvergroting.

Deze handreiking geeft concrete handvatten voor de samenwerking en interoperabiliteit in het transmurale laboratoriumproces. Niet alleen op het niveau van technische standaarden, maar op alle lagen van het Nictiz-interoperabiliteitsmodel.