Impact van de Wegiz

Het doel van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is bijdragen aan de toekomst van veilige, efficiënte en betaalbare zorg. In deze wet staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen. De wet heeft een positieve impact op de zorg, maar ook patiënten en ICT-dienstverleners ervaren straks voordelen.

Dit betekent Wegiz voor patiënt en cliënt: gemak en meer veiligheid

Vaak moet een patiënt of cliënt nu nog herhaaldelijk de eigen medische geschiedenis vertellen. Ook bestaat de kans op fouten als zorgverleners dossiers overtypen. De Wegiz richt zich op het minimaliseren van deze problemen. Ook willen we dat de patiënt en cliënt kan rekenen op meer gemak en een snellere behandeling, zeker in noodsituaties. Door inhoudelijke afspraken te maken over bevoegdheden en toegang, wordt de privacy van patiënten en cliënten gewaarborgd.

Dit betekent Wegiz voor de zorg: minder fouten en tijdwinst

Zorgverleners hebben voor het opstellen van een accuraat behandelplan de juiste informatie op het juiste moment nodig. Het is van levensbelang dat zij snel toegang hebben tot alle medische gegevens. Dit voorkomt vermijdbare fouten. De Wegiz heeft ook als doel te zorgen dat een zorgverlener, zoals een verpleegkundige of arts, meer tijd aan een patiënt kan besteden.

Wanneer een zorgverlener een medische ingreep moet uitvoeren, is het essentieel te weten of een patiënt bijvoorbeeld antistollingsmedicatie gebruikt of allergisch is voor een antibioticum. Momenteel zijn deze gegevens niet altijd volledig of tijdig beschikbaar in de systemen. Dit zijn veiligheidsissues die we kunnen verbeteren met onder andere elektronische gegevensuitwisseling.

De Wegiz heeft ook als doel om de administratieve last te verlichten. Dubbele onderzoeken zijn niet meer nodig, omdat gegevens snel en eenvoudig toegankelijk zijn. Doordat zorgverleners meer kennis en inzicht hebben, kunnen we het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames verminderen. Minder administratieve taken en een grotere focus op de zorgtaak, betekent meer werkplezier voor zorgverleners.

Dit betekent Wegiz voor de ICT: afspraken over taal en techniek

Vanuit de Wegiz maken het (zorg)veld en leveranciers afspraken over taal en techniek in de ICT. Een ICT-leverancier krijgt hierdoor meer duidelijkheid over de gewenste, toekomstbestendige zorgsystemen en aan welke normen deze moeten voldoen. Leveranciers moeten hun ICT-producten laten certificeren om aan te tonen dat zij gebruikt mogen worden in de zorg. Zo houden we het samen duidelijk én veilig.

Binnen de zorgsector spreken verschillende beroepsgroepen verschillende vaktalen. Een voorbeeld: sommigen noemen orale geneesmiddelen tegen stolling orale anticoagulantia. Artsen afkorten dit soms af tot OAC. Maar gynaecologen en huisartsen kunnen OAC opvatten als orale anticonceptie.

Dat betekent niet dat zorgverleners een nieuwe taal moeten leren. De afspraken over taal houden in dat zorgverleners begrijpen wat een verzender van informatie bedoelt. Dit kan bijvoorbeeld door af te spreken dat we hetzelfde 'ICT-woordenboek' gebruiken. Het ICT-systeem kent dan de verschillende termen en vertaalt deze voor elke beroepsgroep.

We maken ook afspraken over techniek. Deze afspraken houden in dat ICT-systemen zo gemaakt zijn dat zorgverleners informatie van het ene naar het andere systeem versturen en dat die informatie er op dezelfde manier uitkomt als de invoerder bedoelt. Vergelijk dit met afspraken over de vorm van een stopcontact en dat apparaten in Nederland werken met 220 volt.

Waarom nú dit wetsvoorstel?

Het maken van afspraken en het stellen van verplichtingen over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is nu belangrijker dan ooit. We verwachten in minder dan twintig jaar een toename van 54% van chronisch zieke mensen die ieder afzonderlijk de juiste behandeling en aandacht nodig hebben. In 2040 is 25% van de bevolking 65 jaar of ouder en hierdoor zal de vraag naar goede zorg toenemen. We hebben ook te maken met een groeiend personeelstekort en verwachten dat de zorguitgaven verdubbelen. De Wegiz levert een belangrijke bijdrage aan efficiënte en betaalbare zorg.

“Eenheid van taal betekent dat zorgverleners medische gegevens op dezelfde manier vastleggen. En afspraken maken over wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt. Een fysiotherapeut bedoelt met bb bijvoorbeeld 'bovenbeen', terwijl een huisarts 'bovenbuik' bedoelt.” – Minister Tamara van Ark in EenVandaag, 15 april 2021