Tijdlijn: van EU-richtlijnen naar nationale wetgeving

Momenteel wordt de onderstaande planning gevolgd in het vertalen van de CER- en NIS2-richtlijnen naar nationale wetgeving. Dit is een indicatieve planning, die nog kan wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen hier gepubliceerd worden.

2022

  • Op 28 november 2022 is de NIS2-richtlijn vastgesteld door de Europese Raad. Op 9 december 2022 is de CER-richtlijn vastgesteld.
  • Op 27 december zijn de NIS2- en CER-richtlijn gepubliceerd in de Official Journal van de Europese Unie.

2023

  • In januari 2023 is de implementatietermijn van 21 maanden gestart, waarin de richtlijnen moeten worden opgenomen in nationale wetgeving.
  • Eind 2023 start eenĀ internetconsulatie periode van 6 weken, waarin burgers, bedrijven en overheidsinstellingen mogelijke verbeteringen kunnen aangeven in de wet- en regelgeving die in voorbereiding is. De resultaten van de consultatie worden vervolgens gepubliceerd en waar mogelijk verwerkt in de wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen worden gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De exacte datum waarop de consultatie start is nog niet bekend.

2024

  • Vanaf eind 2024 zullen ministeries per sector organisaties aanwijzen die onder de CER-richtlijn vallen. Wanneer het betrokken ministerie een organisatie aanwijst als kritieke entiteit, dan ontvangt deze organisatie hierover bericht.
  • Naar verwachting zullen de wetten eind 2024 in werking treden, nadat deze door het parlement zijn behandeld. De organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen moeten vanaf dat moment aan de zorgplicht en meldplicht voldoen.