Documenten

254 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

U zegt: ‘Er is veel op ons afgekomen qua wet- en regelgeving en er komt nog meer op ons af. Van belang is dat we de capaciteit die wij hebben inzetten op de juiste zaken.’ Dat is een mooi streven, maar wat moet eerst en wat kan later? Bestaat er zoiets als een routekaart met planningsdata?

Ja. Ons programma werkt momenteel aan een nieuwe versie van de Meerjarenagenda Wegiz (MJA). In de tweede helft van 2021 sturen we ...

Vraag en antwoord

Wat is de voorwaarde waaronder een kwaliteitsstandaard op de meerjarenagenda komt?

Allereerst: de agenda die u noemt is een andere meerjarenagenda dan de Meerjarenagenda Wegiz (MJA) van ons programma. Onze MJA ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt EGIZ zich tot zorginformatiebouwstenen ofwel zibs?

EGIZ is de afkorting van ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ en dat gaat over eisen aan taal en techniek in algemene ...

Vraag en antwoord

De opzet met een norm per gegevensuitwisseling maakt het geheel erg intensief qua onderhoud. Waarom niet beperken tot drie normen: 1 uitwisselen beelden en verslagen; 2 uitwisselen gestructureerde data; 3 uitwisselen ongestructureerde data?

Er is gezocht naar een balans tussen abstract en concreet. Uitgangspunt van de Wegiz is dat de wet gaat over ‘hoe’ een ...

Vraag en antwoord

Hoe gaan we de wet zo formuleren dat die niet alleen geschikt is voor digitale gegevensuitwisseling, maar ook voor informatie delen via een zorgplatform? Ook ziekenhuizen worden steeds meer 'platform businesses'.

Het doel van de Wegiz is juist dat het niet uitmaakt voor welke infrastructuur er gekozen wordt. Het doel is te komen tot een ...

Vraag en antwoord

Worden zorgverleners die met elkaar zorgdata uitwisselen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker en moeten zij een verwerkersovereenkomst sluiten?

Beide zorgverleners zijn verwerkingsverantwoordelijke. Er hoeft daarom geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.

Vraag en antwoord

Ik heb begrepen dat, volgens de nieuwste aanpassingen van de AVG, patiënten en hun familie zelf alles wat betrekking heeft op hun medisch dossier kunnen regelen?

Sinds 1 juli 2020 is een onderdeel van de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking getreden. ...

Vraag en antwoord

Het ‘recht op vergetelheid’ kan ongunstig uitpakken als het her en der staat en steeds weer opnieuw binnenkomt en weer toegevoegd wordt aan het dossier waaruit iets verwijderd is. Hoe wordt dat aangepakt?

Het recht om vergeten te worden, vergeetrecht of recht op vergetelheid is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde ...

Vraag en antwoord

Als cliënten eigenaar zijn van hun gegevens, dan hoeven zij toch ook geen verzoek te doen om hun gegevens in te zien? Ook het gegevensbeheer is dan in hun hand. Hoe zit dat precies?

Onder het Nederlandse recht is er geen sprake van eigendom van de patiëntgegevens. Dit betekent echter niet dat gegevens ...

Vraag en antwoord

Het eigenaarschap van medische gegevens is juridisch niet bepaald: de AVG geeft aan welke rechten de patiënt heeft. Hoe verhoudt zich dat tot de Wegiz?

Onder het Nederlandse recht is er geen sprake van eigendom van de patiëntgegevens. Dit betekent echter niet dat gegevens ...

Vraag en antwoord