Documenten

254 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Onderzoek naar de prioriteitstelling en aansluitbaarheid van zorgsectoren bij Z-CERT

Dit rapport bevat de uitkomsten van een ICTU-onderzoek naar de prioriteitstelling en volgorde om zorgsectoren beheerst aan te ...

Rapport | 18-10-2021

Kamerbrief over regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een brief over Regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. In de brief geeft ...

Brief | 18-10-2021

Meerjarenagenda Wegiz

De minister voor Medische Zorg wil met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) meer regie nemen ...

Publicatie | 15-10-2021

Fysiotherapeuten zijn wettelijk noch producent, noch verstrekker, noch voorschrijver, noch toediener van medicatie. Zij hebben wel belang bij inzage in de status van de medicatie van de patiënt. Hoe wordt in deze onbeschreven beroepsrol en standaardisering voorzien?

Het programma Medicatieoverdracht zorgt ervoor dat de medicatiegegevens van iedere zorgverlener afzonderlijk ontsloten worden en ...

Vraag en antwoord

Worden patiënten betrokken bij het invoeren van hun medicatiegegevens?

Het korte antwoord op de vraag is: ja. Alles in de richtlijn Medicatieoverdracht in de keten en in het  programma ...

Vraag en antwoord

Hoe verhoudt de Programmaraad EGIZ zich tot het Informatieberaad Zorg?

De Programmaraad EGIZ adviseert de NEN-normcommissie Informatievoorziening in de zorg over de inhoud die in normen terecht moet ...

Vraag en antwoord

In de Wegiz staat dat het niet meer volstaat om aan buitenlandse normen te voldoen maar dat de Nederlandse normen verplicht gaan worden. Waar komt het idee vandaan dat Nederlandse normen leidend moeten worden?

Bij de totstandkoming van normen wordt altijd eerst onderzocht of er internationale standaarden zijn of worden ontwikkeld, die ...

Vraag en antwoord

Hoe voorkomen we een nieuwe certificeringsbureaucratie, die schijnzekerheden biedt?

Voor specifieke gegevensuitwisselingen worden normen opgesteld, zodat volledige interoperabiliteit voor deze uitwisselingen wordt ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt bekend welke geselecteerde gegevensuitwisselingen voor welke specifieke groepen van zorgverleners gaan gelden en per wanneer dat verplicht wordt?

Per gegevensuitwisseling wordt bekeken wanneer deze voor welke partijen verplicht worden gesteld. Dat gebeurt met een Algemene ...

Vraag en antwoord

Is er al zicht op gecodeerde gegevensuitwisseling tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

‘Gecodeerde gegevensuitwisseling’ is voor meerdere interpretaties vatbaar. We gaan ervan uit dat u doelt op wat ook wel ...

Vraag en antwoord