Erik Gerritsen | Oproep elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Voorafgaand aan de webinars van maart 2021 doet Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, een oproep aan de deelnemers en iedereen die bezig is met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Erik Gerritsen | Oproep elektronische gegevensuitwisseling in de zorg