Handreiking (inter)nationale standaarden bij transmuraal MDO Mammacarcinoom

Deze handreiking geeft concrete handvatten voor interoperabiliteit op het niveau van technische standaarden voor het transmuraal multidisciplinair overleg (MDO). Dit is een belangrijk proces waarbij zorgverleners vanuit verschillende disciplines en uit verschillende organisaties met elkaar de medische behandelopties bespreken, al dan niet met de patiënt. Voor deze handreiking is het MDO Mammacarcinoom als voorbeeld genomen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, is het van belang dat de medische gegevens van de patiënt, de medische richtlijnen, de kennis en ervaring van de specialisten en de wensen en mogelijkheden van de patiënt bijeen zijn gebracht en beschikbaar zijn voor het MDO. Samenwerking en interoperabiliteit op alle niveaus spelen hier dus een enorme rol.

Dit document is geschreven in opdracht van Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Nederland voor een breed publiek: zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers, informatiemanagers en ICT-leveranciers.