Wegiz | Stappen en activiteiten voor ICT-leveranciers - juni 2022

Deze illustratie (hieronder als pdf en als afbeelding) laat zien hoe de nadere uitwerking van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) invloed heeft op de activiteiten van ICT-leveranciers in de zorg.

Vergroot afbeelding Stappen en activiteiten onder de Wegiz voor ICT-leveranciers
De mijlpalen van de Wegiz geven weer wat er moet gebeuren om te komen tot een AMvB en de bijbehorende norm. De mijlpalen staan boven de rondjes in de oranje balk.

Over de Wegiz

De Wegiz maakt het mogelijk om gegevensuitwisselingen aan te wijzen die elektronisch moeten verlopen, dus niet meer op papier of op cd. Dat aanwijzen gebeurt met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De AMvB verwijst naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard.

In 2 fasen naar AMvB en norm

Voor het zorgveld zijn er twee fasen in de aanloop naar de wettelijke verplichting van een elektronische gegevensuitwisseling: de ontwikkelfase en de implementatiefase. In de ontwikkelfase kan een ICT-leverancier invloed uitoefenen door te reageren op een concept-algemene maatregel van bestuur (concept-AMvB), door deel te nemen aan de ontwikkeling van de NEN-norm en aan het opstellen van het bijbehorende certificatieschema. Bij een internetconsultatie kan iedereen online feedback geven op een concept-AMvB. Op basis van die reacties verbetert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het concept nog verder.

Als de norm is vastgesteld, is duidelijk hoe gegevens moeten worden uitgewisseld. Voor het zorgveld begint dan de implementatiefase. Die duurt tot de inwerkingtredingsdatum. Vanaf die datum moet iedereen zich houden aan de AMvB en aan de norm. 

Als onderbouwing van de AMvB en ondersteuning van de norm (hoe en welke informatie moet worden uitgewisseld), heeft het zorgveld eerder in de ontwikkelfase een kwaliteits- en informatiestandaard ontwikkeld.

Procesaanpak

Dit proces gaat iedere keer op dezelfde manier; het is herhaalbaar, transparant en voorspelbaar. En VWS vraagt het zorgveld om actief mee te doen.