Mijn Gezondheidsoverzicht

De overheid werkt aan Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO). Dat is een inzagefunctie waar burgers op elk moment gegevens over hun gezondheid kunnen raadplegen. Hoe Mijn Gezondheidsoverzicht in de praktijk eruit gaat zien, wordt nog uitgewerkt. Hierbij is er veel aandacht voor bijvoorbeeld privacy en beveiliging en wetten en regels waaraan de overheid zich moet houden.
 

Verschil Mijn Gezondheidsoverzicht en PGO

We hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat ICT-leveranciers niet moeten concurreren met persoonlijke gezondheidsdata. Met Mijn Gezondheidsoverzicht hebben alle burgers - dus ook burgers die geen PGO willen – altijd een zo compleet mogelijke set van gezondheidsgegevens op één centrale plek beschikbaar.

Burgers met een PGO kunnen daarbovenop kiezen voor specifieke functionaliteiten of toepassingen, zoals het opslaan van zelfgemeten gegevens, video-bellen met de zorgverlener of een koppeling met een app. Dat is de meerwaarde die een PGO biedt als aanvulling op Mijn Gezondheidsoverzicht.

De ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht

Er zijn verschillende afspraken die richting geven aan de ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht, namelijk de Nationale Visie en strategie (NVS) en de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het daarop gebaseerde Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. We verwachten dat in de loop van 2025 de eerste resultaten zichtbaar zijn. In de jaren daarna breiden we Mijn Gezondheidsoverzicht stap voor stap uit.