Hoe is de handreiking publieke machtigingsvoorziening tot stand gekomen?

Bij de ontwikkeling van de handreiking is gesproken met een vertegenwoordiging van het zorgveld, waaronder artsen, portaalbeheerders, ICT-leveranciers en patienten. Hiervoor zijn verschillende expertgroepsessies georganiseerd en hebben er reviews plaatsgevonden. De handreiking is een lerende document. Dat betekent dat benodigde aanvullingen of aanpassingen doorgevoerd worden.