Zit er geen enkele component meer voor de zorgaanbieder bij een meervoudig assessment?

De zorgaanbieder blijft altijd eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het assessment. Er moeten hiervoor dus goede contractuele afspraken gemaakt worden met de leverancier. Ook worden enkele aspecten zoals dataclassificatie en gebruikersmanagement door de leverancier met de zorgaanbieder afgestemd.