Zijn we via TVS gedwongen tot het betrouwbaarsheidsniveau substantieel of hoog?

De TVS routeringservice maakt het gebruik van DigiD mogelijk. De routeringsdienst dwingt geen specifiek betrouwbaarheidsniveau af. U kunt er dus voor kiezen nu vast aan te sluiten op DigiD via de TVS en op een later moment - bijvoorbeeld als u uw patiënten hierover heeft ingelicht- het betrouwbaarheidsniveau te verhogen.