Worden alle digitale diensten die via een gemachtigde verlopen ook gezien als onderdeel van de behandelrelatie?

Ja. Een gemachtigde handelt via een machtiging namens de patiënt. Dat verandert niets aan de relatie behandelaar en patiënt.