Welke afspraken moet de leverancier maken met de auditor?

In feite gaat het om de details van de opdracht, zoals onder andere de scope, tijdstip aanvang, duur van de opdracht, het moment van opleveren van de (concept)rapportage en de locatie(s) waar de audit zal plaatsvinden.