Wat zijn de kosten?

Circa € 12.000 inclusief pre-audit en pentest en interne infrascan fixed price voor de LMA ex BTW. Het  is lastig om over de kosten van een (meervoudig) DigiD - assessment  uitspraken te doen. Deze zijn afhankelijk van de organisatiegrootte van de LMA, de (technische) complexiteit en van de auditpartij. De kosten van een meervoudig assessment kunnen uiteraard verdeeld worden over de aansluithouders.