Wat als ik als leverancier bevindingen krijg?

De auditor levert een rapportage op met daarin de bevindingen en de zwaarte van die bevindingen (stem dit van tevoren af met de auditor) en aanbevelingen om deze bevindingen te verhelpen. Hieruit blijkt welke bevindingen in ieder geval geadresseerd dienen te worden binnen de twee maanden die hiervoor staan.